ՇՄԱԳ օրենքի փոփոխություններ

ՇՄԱԳ օրենքի փոփոխություններ

2021թ.-ին ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը նախաձեռնեց Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին օրենքի փոփոխություններ։ Այս կապակցությամբ «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական կրթական ՀԿ-ն, Urgent Action հիմնադրամի աջակցությամբ, փորձագետներից հավաքագրել և նախարարությանն ու հանրությանն է ներկայացրել փորձագետների առաջարկներ՝ միտված օրենքի բարելավմանը:

Բոլոր առաջարկներին կարելի է ծանոթանալ յություբյան մեր ալիքում :

ՇՄ նախարարությանն ուղարկված՝ օրենքի նախագծի վերլուծությանը և առաջարկություններին կարելի է ծանոթանալ մեր զեկույցների բաժնում :